SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE DLA POLSKIEJ WSI

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji

Polska Fundacja Innowacji

Na koniec 2021 r. w Polsce było 631.433 indywidualnych instalacji prosumenckich o łącznej mocy 4 GW. POTRZEBNY JEST NOWY IMPULS NA RZECZ BUDOWANIA LOKALNYCH RYNKÓW ENERGII NA OBSZARACH WIEJSKICH z uwagi na rosnące ceny energii.

 Celem naszej operacji jest wyjście naprzeciwko istotnej bariery dla wdrażania na szeroką skalę spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich w Polsce, jaką jest brak informacji i wiedzy w społecznościach wiejskich odnośnie istoty „prosumeryzmu zbiorowego”.  Przedstawimy w kampanii medialnej w formie filmów, bloga, pytań i odpowiedzi, przykłady i doświadczenia inicjatyw spółdzielni energetycznych oraz innych form społeczności energetycznych OZE w Polsce i w innych państwach UE, aby podnieść świadomość rolników, samorządów, przedsiębiorców, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odnośnie kosztów i korzyści przygotowywania, projektowania, wdrażania i udziału w spółdzielni energetycznej jako formy lokalnego rynku energii.

Operację realizuje Polska Fundacja Innowacji z partnerem: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania realizowana za pośrednictwem

12

SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FILMÓW

1

BLOG POŁACZONY Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

1

DEDYKOWANEJ STRONY INTERNETOWEJ

1

SYSTEM REKOMENDACJI

Operacja skierowana jest do:

GMINY WIEJSKIE I MIEJSKO - WIEJSKIE

INICJATORZY SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

TWÓRCY LOKALNYCH RYNKÓW ENERGII

OSÓB I PODMIOTÓW POSZUKUJĄCYCH OPTYMALNEJ TECHNOLOGII OZE

Lokalna Energia

Ogólnopolska kampania medialna - Spółdzielnie Energetyczne Dla Polskiej Wsi

Kontakt

Redakcja +48 518 262 840

Społeczności

pl_PLPolish